יוניטייז ("Unitized System") היא למעשה שיטה ייחודית בתחום מעטפות הבניין המתייחסת לאופן תכנון וביצוע של קירות מסך.

השיטה לוקחת את רוב עבודות המעטפת מאתר הבניה אל המפעל. משמעות תיעוש המערכת היא כזו שתהליך הרכבת מסגרות האלומיניום והזיגוג שלהם מתבצע במפעל ונשלח בצורה מבוקרת אל האתר להרכבה.

כמו כן, לשיטה יתרונות רבים: