משרדי ההנהלה של בנק לאומי הממוקמים במתחם המחשבים וההדרכה קש"ב, באיזור התעשייה הצפוני של לוד. הפרויקט כולל בניית שני בניינים חדשים להשלמת הקמפוס, הממוקמים בסמיכות למבנה הקיים בו נמצאים המשרדים, מבנה ההדרכה, כיתות הלימוד ומרכז המחשבים של הבנק.

בחזיתות המבנה, יותקנו קירות מסך סטרקטורלים מזוגגים בזכוכית בידודית המשלבת מטר וחצי על 4 מטר, הכוללות הפעלה חשמלית המאפשרת סינון קרינה ושליטה באור הטבעי בחללי המשרדים.

בין הבניינים ייקשר אטריום בגובה של 30 מטר שיכלול מערכת קירות מסך שקופים.

נבצע עבודות מעטפת של כ – 10,500 מ"ר.