בית מתף

בניין המשרדים של מחלקת המחשבים בבנק הבינלאומי הראשון.
בפרויקט בוצעה לראשונה בישראל, חזית מייצרת אנרגיה.
המערכת, משלבת קיר מסך ותאים פוטו וולטאים, המייצרים אנרגיה עבור הבניין, ומשתלבים יחד עם מראה אדריכלי אחיד.
המערכת מאפשרת ליזם לנצל את שטח החזית הקיים, להחזיר את עלות המערכת על ידי הפקת חשמל ולהביא את הבניין לאיפוס אנרגטי.
Design: Basman/Tenenbaum Development: Binternet