להפוך חזון למציאות, להקפיד על תכנון מושלם, לבנות חכם

ניהול פרויקט

הכוח המניע של הפרויקט ומי שמוביל את שאר המחלקות התומכות בפרויקט. עבורנו, פרויקט מוצלח הוא פרויקט בו לא רק עבודת המעטפת נעשית ברמה הגבוהה ביותר ובהתאם ללוחות הזמנים, אלא פרויקט שבו כל הגופים הפועלים השיגו את יעדיהם. אלום עשת מאמינה כי ניהול ...
קרא עוד

הנדסה ופיתוח

חוד החנית של החברה ומי שמוביל את המעבר מחזון למציאות. אנו רואים את עצמנו כשותף אמיתי של אדריכל הפרויקט, ואת תפקידנו כמי שאמונים על יצירת האיזון המושלם בין נראות המעטפת ובין תפקוד ונוחות אופטימליים עבור משתמשי הבניין. מטרתנו היא להתאים את הפ...