היכל המשפט

היכל המשפט המחוזי בתל אביב מתנשא ל- 22 קומות ומציג אדריכלות המבליטה את השימוש בחומר עם שילוב מעניין של בטון, ופריטי אלומיניום וזכוכית:

בחזיתות המזרחית הצפונית והדרומית, יושמה מערכת קיר מסך ייחודית Climatic Double Skin Facade, אשר עושה שימוש באוויר הממוזג בבניין, על מנת לקרר את החזית ולהביא לנוחות משתמש גבוהה במיוחד וחיסכון אנרגטי משמעותי, בנוסף לתריסי ההצללה הממוקמים בתווך שבין הזכוכיות, המונעים חשמלית ומחוברים למערכת בקרת המבנה. בחזית הפונה לכיוון מערב, המשמשת את השופטים למעבר מהלשכות לאולמות המשפט, קיר מסך המזוגג במילואות שונות של זכוכית ופחים, המרוחק כמטר וחצי משלד המבנה, ומעוגן באמצעות עוגני פלדה מעוצבים, עליהם הותקנה סבכת דריכה למעבר אנשי התחזוקה.

Design: Basman/Tenenbaum Development: Binternet