אז מה זאת מערכת חכמה?💡

הקמפוס של חברת אמדוקס הנבנה בימים אלו, כולל מבנים המשלבים מס' מערכות חכמות וחדשניות, בינהן מערכת האוורור הפועל בקירות המסך מסוג Double Skin Open Cavity אותה פיתחנו עבור מס' חזיתות למבנים החדשים.

מהנדסי אלום עשת, ביצעו ניתוח הנדסי על מנת לאמוד את תנאי הסביבה המתפתחים בתוך קירות המסך לאורך השנה.☝🏻📐 המחקר התבסס על מגוון הגורמים המשפיעים על תפקוד המערכת כגון: נתוני האקלים באזור, קרינת השמש🌞 והלילה, משטר הרוחות, תכונות חומרי המבנה, תרמודינמיקה, מסלולי זרימת האוויר, שינויים בצפיפות האוויר, לחץ סטטי, אילוצי אדריכלות, גיאומטריה ורמת איטום של מים ואוויר.

לאור ממצאי המחקר, שיטת העבודה שנבחרה היא אוורור החזיתות ע"י מפוחים מקומיים. בשלב הראשון, אוויר צח ייכנס אל קיר המסך בחלקו התחתון וייצא מחלקו העליון. פילטרים ודאמפרים יותקנו בתוך קירות המסך ויווסתו את זרימת האוויר.🌬

לאחר מכן, יתבצע ייבוש של החזיתות ע"י מערכות לייבוש אוויר. כל יחידה תשאב אוויר לח מתוך חלקו העליון של הקיר ותחזיר אוויר יבש אל חלקו העליון של הקיר. לבסוף, מערכת האוורור ומערכת הייבוש תפעל עפ"י קריאות החיישנים ובהתאם לתפ"מ שיוגדר.

👈🏻 צפו בהתקדמות האדירה בשטח🙂💚👏🏻